top of page

BALE EĞİTİMİ

  • Klasik Bale
  • Klasik Bale
Bale Eğitimi | Çekmeköy | Özel Mutlu Bale ve Müzik Okulu

Farklı seviyelerde Point Class, Modern Dans, Dekor-Kostüm, Ritmik, Karakter Dansları, Tarihi Danslar gibi yardımcı derslerin de eklendiği  uzun yıllar süren Klasik Bale eğitimi, gelişmekte olan dünya metodlarıyla paralel olarak ilerlemektedir.

Klasik balenin temelinde, kişinin hem zihninin hem de vücut yapısının disipline edilmesi vardır. Bu bakımdan bale; fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimlere büyük fayda sağlayan bir sanat dalıdır.

Zor ve emek gerektiren bir sanat dalı olan  bale, her şeyden önce sabır ve sevgi gerektirir. Erken yaşta başlanılması tavsiye edilen balenin çocuklar üzerinde birçok bakımdan faydası vardır. Zamanla elde edilen başarılar ve gösterilen olumlu tepkiler çocuğun sanata olan sevgisini ve ilgisini daha da arttıracaktır.

  • Gençler ve Yetişkinler için Klasik Bale

Hepimiz biliriz ki klasik bale çok küçük yaşlarda başlanan ve uzun yıllar eğitim görülen bir sanat dalıdır. Fakat biz bu düşünceye bir alternatif olarak, her yaştan bireyin baleye ve sağlıklı yaşama ayak uydurmasını hedefleyerek Türkiye’de bir ilk olarak Yetişkin Balesi eğitimini başlattık.

Yetişkinler için Klasik Bale, öncelikli olarak iş ve okul hayatının doğal bir getirisi olarak kişide oluşan duruş bozukluları gibi sorunları kaldırmayı amaçlamaktadır. Aslında kişiye dik ve doğru durma alışkanlığını kazandırmayı hedeflemektedir. Bunun yanı sıra klasik bale tekniklerinin ileri yaşlarda da uygulanabileceğini gösteren bir uygulamadır. Hobi kursu olarak düşünebileceğimiz yetişkinler için bale eğitimi ile keşfedilmemiş yetenekler de açığa çıkmaktadır.

Bale Eğitimi | Çekmeköy | Özel Mutlu Bale ve Müzik Okulu
  • Point Dersi

Pointler kız öğrenciler tarafından kullanılmaktadır. Pointler ayaklar yeterince güçlendikten sonra giyilebilmektedir.

 

Pointlerle dans etmek güzel olmakla birlikte bazende tehlikeli olabilmektedir. Nedeni de tüm vücut ağırlığı parmak uçlarına geldiğinden dolayıdır. Bilinmesi gerekir ki point ayakkabıların sert kısımları ahşap alçı veya başka sert sabit malzemeden imal edilmemiştir. Aslında bu sert kısım bir kaç kat kumaş ve aralarına hamursu, yapışkan özel malzemeden ibarettir. Bu sayede point ayakkabıların sert kısımları aynı zamanda sert esneklik özelliğine de sahiptir.

Bale Eğitimi | Çekmeköy | Özel Mutlu Bale ve Müzik Okulu
  • Karakter Dansı
Bale Eğitimi | Çekmeköy | Özel Mutlu Bale ve Müzik Okulu

Öğrencilerin, müzikle uyumlu bir şekilde, duygularını ifade etmelerini sağlamaktadır. Dansın sadece klasik bale adımlarından oluşmadığını, farklı dans stillerinin farklı yorumlar gerektirdiğini öğrenmiş olurlar.

 
Çeşitli aksesuarlarla dans etmeyi, vücudun bir ahenk içinde eller, kollar ve baş ile uyumlu bir şekilde hareket ettirilmesi gerektiğini öğrenirler. Karakter derslerinde, Polka, Tarantella, İspanyol, Macar, Rus ve baleye uyarlanmış Türk folklorik danslarını öğrenirler. Karakter dansları , öğrencilerin ifade kullanarak dans etmelerini sağlar.

bottom of page